here is javascript SanfongWeb 無障礙網站自助系統
  
子選單
  目前頁面:公告現值及地價
SanfongWeb 無障礙網站自助系統

 

宜蘭縣地價

查詢宜蘭縣內公告土地現值

line

地政司地價

查詢全國公告土地現值

 

 

| 回首頁 |

宜蘭縣政府地政處
 

                                

         103年度推薦網站五顆星標章圖|無障礙標章

 地址:26060 宜蘭市凱旋里三鄰縣政北路一號                         
電話:(03)9251000(或縣境直撥1999) 傳真:(03)9255080 意見信箱:
land3@mail.e-land.gov.tw
服務時間:週一至週五上午八點至下午五點三十分 冬令時間:上午八點至下午五點 
版權所有 宜蘭縣政府地政處 最佳瀏覽解析度為1024*768並使用IE 5.0以上瀏覽器
網站最後更版時間:104/05/26